شاهنگ ، حسابدار شما

 • ویژگیهای خاص نرم افزار حسابداری شاهنگ :
  • کاربری آسان در ثبت اطلاعات و تهیه گزارشات 
  • ساختار اطلاعاتی منسجم و کارآمد
  • طراحی و رابط کاربری بسیار ساده 
  • نسخه های متفاوت برای نیازهای متفاوت
  • ثبت فاکتورها با مانیتورهای لمسی (Touch)
  • چاپ فاکتورهای رستورانی و فروشگاهی 
  • چاپ فاکتور برروی چند پرینتر
  • مدیریت خرید و فروش میدان بار براساس قبض باسکول
 • امکانات عمومی نرم افزار :
 • بخش اطلاعات پایه :
  • تعریف حسابها (صندوق ، بانک، اشخاص و شرکتها، هزینه و درآمد)
  • تعریف کالاها 
  • گروه بندی کالاها و تعریف برند کالا
 • بخش خرید و فروش:
  • ثبت فاکتورهای خرید و فروش و برگشتی