نرم افزار جامع حسابداري ، ارتباط با بيمه گذار بسيار حرفه اي با امکانات زير:

 • دریافت اطلاعات از اکثر نرم افزارهای صدور بيمه مانند فناوران و بیمه ایران
 • بايگاني جامع پرونده بيمه گذاران با امکان بايگاني تصاوير بيمه گذار
 • مديريت تخصصي بيمه عمر و سرمايه گذاري و حق بيمه هاي سالانه
 • بايگاني جامع بيمه نامه ها
 • مديريت تسويه حق بيمه ها
 • مديريت اقساط بيمه نامه ها
 • مديريت شبکه فروش و محاسبه کارمزد شبکه فروش
 • گزارشات مخصوص بيمه مرکزي (جهت کارگزاران بيمه )
 • حسابداري دوبل استاندارد بدون نياز به حسابدار
 • مديريت چکهاي دريافتي و پرداختي
 • پنل پيامک با امکان ارسال خودکار پيامها
 • هشدارهاي انقضاء بيمه نامه و اقساط و حق بيمه ها و چکهاي بيمه گذاران و مناسبتهاي بيمه گذاران (تاريخ تولد و غيره) و بسياري امکانات ديگر .