نرم افزار دستیار بیمه گر

  • حسابداری ویژه کارگزاران بیمه و نمایندگان 
  • سیستم ارتباط با مشتریان CRM
  • سیستم محاسبه کارمزد نمایندگی
  • عدم نیاز به ثبت اطلاعات دستی 
  • دوره آزمایشی رایگان 

بیشتر بدانید ...

نرم افزار حسابداری شاهنگ

  • کاربری آسان در ثبت اطلاعات و تهیه گزارشات 
  • ساختار اطلاعاتی منسجم و کارآمد
  • طراحی ساده 
  • نسخه های متفاوت برای نیازهای متفاوت
  • ثبت فاکتورها بدون دخالت دست!

بیشتر بدانید ...